Primární reflexy

Primární reflexy, jsou základní vrozené motorické pohyby, vycházející z nervového systému, jsou důležité pro porod a zdravý, raný vývoj, po určitém čase musí odeznít, ať mohou nastoupit vyšší motorické vzorce. Pokud nejsou, primární reflexy integrovány, blokují vyšší motorické funkce. Primární reflexy je vhodné "odcvičit", aby se posunul psychomotorický vývoj dítěte.

- u novorozence jsou primitivní reflexy obrovským přínosem, automatické reakce pomáhají dítěti reagovat se na nové prostředí

- každý reflex se objevuje podle vývojové fáze, přičemž každý následující reflex se objevuje, aby zajistil přežití a ochranu dítěte, jak jeho systém zraje a postupuje

- když je reflex správně integrován, ukotvuje neurologicky hlouběji fyziologický, emocionální a psychologický pocit bezpečí

- primární reflexy mají velký vliv na psychomotorický vývoj dítěte

- pohyby vyvolané primárními reflexy, pomáhají vytvářet hustou neuronovou síť, která umožňuje propojení různých oblastí mozku, tato propojení jsou důležitá pro budoucí procesy učení, komunikační schopnosti, emocionální a citové vazby

- prostřednictvím úplného integračního procesu tvoří základ pro související motorické reflexní schémata (sezení, plazení, chůze atd.ú)

- primární reflexy reagují na určité konkrétní podněty, jako jsou pocity nebo pohyby

-jsou důležitými příznaky neurologického fungování a vývoje dítěte, mimo to, že nám dávají signály, zda nervový systém dítěte funguje dobře

- mnoho z těchto primárních reflexů se inhibuje, jak dítě roste, i když některé zůstávají až do dospělosti, reflexy, které nejsou inhibovány, mohou být indikátorem nějakého problému, poškození mozku nebo nervového systému

- reflexy pomáhají stimulovat koncový mozek, který pak následně může "převzít řízení" a primární reflexy potlačí. Pokud se ale stane, že se tyto reflexy neinhibují (nepotlačí) včas, mohou být kontraproduktivní pro neurologický vývoj. Pak mluvíme o přetrvávajících primárních reflexech.

- jedná se o opakující se automatické pohyby, které jsou nezbytné pro ovládání hlavy, svalového tonusu, senzorické integrace a vývoje, tvoří základ našich posturálních, celoživotních reflexů

- reflexy, by se měli přirozeně inhibovat během prvního roku a objevit se náhradní reflexy, nazývané posturální reflexy

- posturální reflexy jsou zralejší vzorce, které kontrolují emoce, rovnováhu, koordinaci a vývoj motoriky

- reflexy, se musí inhibovat, aby každý z nás dosáhl svého plného potenciálu, ukotvil emoční a sociální regulaci a posunul se dále v motorickém a kognitivním učení

- když pohyby vycházejí z aktivních primitivních reflexních pohybových vzorců, pak existují problémy s koordinací

- reflex je nedobrovolný a téměř okamžitý pohyb v reakci na podnět který nepřijímá nebo nevyžaduje vědomé myšlení, protože se vyskytuje prostřednictvím reflexního oblouku, reflexní oblouky působí na impuls dříve, než tento impuls dosáhne mozku

Nezralost našeho nervového systému znamená, že jsme se ještě dostatečně nevyvinuli, abychom se mohli pohybovat cílevědomým způsobem, ani nemáme sílu v našich svalech, abychom tento pohyb podpořili. Abychom se "rozjeli", spoléháme se na řadu primitivních reflexů, které se pomalu objevují, jsou - li "integrovány" jsou postupně nahrazovány posturálními reflexy.

Stres, vrozené poruchy nebo traumatické události, které se vyskytují v prenatálním období, při narození nebo v období raného vývoje, mohou přerušit aktivaci, zrání a integraci primárního reflexu.

V závislosti na počtu neinhibovaných reflexů se může objevit široké spektrum potíží, které se mohou objevit později v životě.

Jak se tyto reflexy projevují později v životě dítěte?

Výzkum naznačuje souvislost s opožděným nástupem řeči, vývojovou dysfázií, poruchami nervového vývoje, poruchami chování, učení a ADHD, ADD. 

                                                                                            Rychlý kontakt                                                                                               
Petra Fritsch 775 234 669, ulice Spojů 835, O-Poruba, pohybemrosteme@seznam.cz                 
FB petrafritsch                                                         
Všechna práva vyhrazena 2016    
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!