Často vlastní zkušenost otevře směr nejen osobní, ale i pracovní cesty. K této práci mne přivedla snaha lépe porozumět sobě a svým dětem a to byl krok k práci s ostatními dětmi. Jako rodič jsem hledala odpovědi na mé otázky, proč se děje to či ono.

Prošla jsem řadu terapeutických přístupů, všechny na sobě vyzkoušela vím, že s každým z nás rezonuje něco jiného. Já ve své práci používám kraniosakrální relaxaci, květové esence, metodu EFT a neurovývojovou stimulaci, RMTi metodu, Handle přístup, všechny tyto metody mají celostní pohled na člověka.

Oslovila mne setkání s ženami, které se ve své pedagogické nebo terapeutické praxi věnuji dětem s neurovývojovými poruchami, se symptomy ADHD a ADD. Umožnily mi nahlédnout zase jinak na tuto problematiku a rozšířit mou práci o nové metody a možnosti.

Všichni se občas potkáváme ve svých životech s tématy se kterými si nevíme rady, někdy se stále dokola cyklíme v situaci a nevíme jak z ní ven.

Cílem terapie je navození stavu harmonie a opětovné rovnováhy celého systému - tělo, emoce, mysl.

Moje praxe vychází z poznatků raného traumatu, kraniosakrální terapie, neurovývojové stimulace, EDU kineziologie, Handle přístupu, rytmických pohybů RMTI, květových esencí Ráda se obohacuji o nové poznatky na seminářích či odborných kurzech, týkajících se mé práce, abych mohla dětem i rodičům poskytnout komplexní a celostní přístup.

 • Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace Viktorie Skácel
 • Konejšivé doteky pro děti a maminky (kraniosakrální terapie) Hanka Chocholatá
 • Bachové esence Lenka Samková
 • Australské esence Martina Smíšková
 • Ian White - květové esence a děti ADHD, hyperaktivní
 • Informační medicína Joalis I a II stupeň
 • Homeopatie a tkáňové soli Urobos
 • Homeopatie kurz pro maminky a děti, Praque College
 • Nobilis Aromaterapie pro maminky a děti (těhotenství a miminka)
 • Aromaterapie pro děti Hanna Maria
 • Mgr. Stanislava Emmerlingová Neurovývojové poruchy (prenatal, porod, rané dětství)
 • Mgr. Stanislava Emmerlingová Metoda EFT - energetická psychologie
 • Mgr. Stanislava Emmerliongová Práce s ranými traumaty ve speciálně pedagogické praxi , Psychosociální příčiny neurovývojových poruch
 • Matrix reimprinting dle Mgr. S. Emmerlingové rané trauma - prekoncepčních (před početím) i koncepčních (početí), postnatálních (po narození)i traumatech z porodu samotného
 • Mgr. Stanislava Emmerlingová EDU kineziologie
 • Mgr.et. Ivana Štěpánková - Jak vychovávat dítě s ADHD
 • Dětská joga Kristýna Roller
 • Metodika pohybových her s dětmi
 • Neurovývojová stimulace I, II - certifikované pracoviště
 • Mudr. Věra Kleplová Bodové cvičení
 • Jógové techniky pro zklidnění mysli
 • Rozvoj kognitivních funkcí u dětí v MŠ
 • Orientační zkouška laterality
 • Rozvoj motoriky a grafomotoriky u předškolních dětí
 • Jóga pro jemnou motoriku a koordinaci oko - ruka
 • Dechová cvičení pro lepší soustředění a imunitu
 • Rozvoj hrubé motoriky v MŠ
 • Co nás děti učí o nás samotných Matthew Appleton
 • Umělé oplodnění Matthew Appleton
 • Císařský řez Matthew Appleton
 • Práce s celým rodinným systémem Matthew Appleton
 • Dokončení cyklu Matthew Appleton
 • V lůně matky, v lůně Země Matthew Appleton
 • Handle přístup I.
 • Metamorfní metoda Základy teorie a praxe
 • Metamorfní metoda Uvědomění co se děje v prenatálu
 • Rytmická pohybová cvičení Pozornost, organizace a porozumění
 • Rytmická pohybová cvičení Emoce, paměť a chování
 • Rytmická pohybová cvičení Zvládni svůj strach
 • Rytmická pohybová cvičení Vytváření spojení
 • Rytmická pohybová cvičení Pro školní připravenost
 • Rytmická pohybová cvičení Čtení a psaní
                                                                                            Rychlý kontakt                                                                                               
Petra Fritsch 775 234 669, ulice Spojů 835, O-Poruba, pohybemrosteme@seznam.cz                 
FB petrafritsch                                                         
Všechna práva vyhrazena 2016    
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!