Prenatální a rané trauma

Metoda EFT PRENATÁLNÍ A RANÉ TRAUMA

EFT patří mezi techniky energetické nebo také meridiánové psychologie. Spojuje v sobě cílený psychologický rozhovor a tzv. tapping - poklepávání na akupresurní body jednotlivých meridiánů (drah, kterými proudí energie v našem těle).

Při ošetření pomocí EFT dochází k uvolnění zablokované energie spojené s bolestivou emocí a zároveň oddělení této emoce od myšlenek, které ji provázely. Tím přetneme začarovaný kruh mezi myšlenkou, emocí a reakcí fyzického těla. Můžeme tak změnit svůj postoj k události, traumatu a situaci, které se emoce i myšlenky týkaly, a zamezit tomu, aby ona zkušenost či prožitek působily v našem těle chronické blokády a další obtíže.

S EFT dosahujeme skvělých výsledků nejen při zpracovávání traumatických prožitků z minulosti, ale i při řešení fobií, závislostí, nízkého sebevědomí nebo vztahových obtíží.

PRÁCE S PREANTÁLNIMI A RANÝMI TRAUMATY

Při silné stresové či traumatizující události není náš neurologický systém schopný pracovat normálním způsobem (tj. používat všechny části mozku). Dojde k rychlému sledu vyhodnocení stávající situace. Mozek nedokáže zpracovat tolik informací najednou a aby nedošlo ke kolapsu celého systému, vypne mozkový kmen pomalejší části mozku a v provozu je ponechán pouze nouzový chod, která má zajistit přežití organizmu. Nezpracované informace jsou uloženy k pozdějšímu zpracování do podvědomé paměti. Právě tyto nezpracované informace a k nim připojené emoce ovlivňují po zbytek života kvalitu našeho emocionálního vnímání v propojení na fyzické i psychické zdraví.

Rané trauma je trauma vzniklé během těhotenství, před a po početí dítěte, v období porodu a v raném dětství (cca do 3 let). Zárodek a plod vnímají všechny emoce matky a i to, co se děje v jeho nejbližším okolí. Události, za kterých jsme přišli na svět ovlivňují vývoj našeho těla i mozku, nervový, imunitní i endokrinní systém a dokonce i to, jak později vycházíme sami se sebou i s okolím. Protože ještě není vytvořena vědomá paměť, dochází právě v tomto období k uložení všech prožitků (pozitivních i negativních) do podvědomé paměti.

Podvědomí pak ovládá naše emoce, reakce i chování, aniž bychom si to vědomě uvědomovali. Vyléčením raných traumat v našem podvědomí tedy pozitivně ovlivníme i naše emoce, reakce a chování.

V kombinaci s tzv. Matrix reimprinting dle Mgr. S. Emmerlingové pracuji s EFT i na raných traumatech - prekoncepčních i koncepčních, pre/postnatálních i traumatech z porodu samotného.

Péče o děti

♥ pre/postnatální traumata z porodu, poporodní adaptace, rané traumata, pláčtivé, úzkostné dítě

♥ primární reflexy, vývojová dysfázie, opožděný vývoj řeči  

♥ strachy a noční děsy, problémy s usínáním, žárlivost na sourozence přílišné upnutí na rodiče, nástup do školky

♥ nástup do školy, poruchy soustředění, psychomotorický neklid, ADHD

♥ rozvod/rozchod rodičů, stěhování, změny v životě dítěte

                                                                                            Rychlý kontakt                                                                                               
Petra Fritsch 775 234 669, ulice Spojů 835, O-Poruba, pohybemrosteme@seznam.cz                 
FB petrafritsch                                                         
Všechna práva vyhrazena 2016    
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!