Worrai

Love Remedies

Worrai podobně jako řebříček roste na suché, otevřené půdě a pustině. I vůně Worrai je mu podobná.  Worrai je často používán při rituálních obřadech.           

NEROVNOVÁHA

  • sebezničující, destruktivní myšlenky
  • nejistota
  • člověk se obává temnoty a neznámých věcí
  • člověk se bojí vyjít ze své komfortní zóny
  • člověk se bojí se riskovat

POZITIVNÍ VLIV

  • roste odvaha a důvěra
  • získává sílu k překonání strachu
  • užívá si vnitřní klid a ticho
  • cítí se bezpečně v přítomnosti ostatních a v novém prostředí
  • umí přijmout to nejlepší z dané situace, aniž by přehlédl podrobnosti

Složení alkohol, voda, vibrační výtažek Worrai, 15 ml


Zvolte si variantu:

370,00 Kč