Čakrové květové esence 7 čakra

Sedma čakra má barvu fialovou, korunní čakra nás sjednocuje s intuitivní (vyšší) myslí a umožňuje vnímat "božskou přítomnost" v našem životě. Otevřená 7. čakra nás učí přijímat to, že jsme milováni, vedeni a chráněny Zdrojem a rezonuje se stavem blaženosti. Vnímat duchovní rozměr, vnímat situace z nadhledu

Sedmá čakra se aktivuje tehdy, je-li aktivních a harmonických všech šest čaker pod ní. Funkcí sedmé čakry je příjem vysoce duchovní a velmi silné energie, která se nachází nejen na zemi ale v celém vesmíru. Sedmá čakra je sídlem tzv. božské dokonalosti.

WEDDING

Nerovnováha - nechuť převzít odpovědnost, strach ze závazku a oddanosti ve vztazích, přátelství nebo v podnikání, neschopný integrovat mužskou a ženskou energii

Pozitivní - obnovení vazby ve vztazích, věnuje se svým životním cílům, integruje mužskou a ženskou energii, slaví svou "celistvost", zcela vyjadřuje své dary a talent


WORRAI
Nerovnováha - sebezničující myšlenky, nejistota, obává se temnoty a neznámých věcí, nevychází ze své bezpečnostní zóny, bojí se riskovat, osamělost

Pozitivní - roste odvaha a důvěra, získává sílu k překonání strachu, užívá si vnitřní klid a ticho, cítí se bezpečně v přítomnosti ostatních a v novém prostředí, umí přijmout to nejlepší z dané situace, aniž by přehlédl podrobnosti

Složení alkohol 38%, voda, vibrační výtažek  Worrai, Wedding, 30 ml

390,00 Kč