Čakrové květové esence 6 čakra

Čakra třetí oko má barvu indigo, nám umožňuje otevřít se moudrosti z životních zkušeností a vnímat a volit, co je v souladu s naší cestou a pro naše nejvyšší dobro v každém aspektu života. 6. čakra je řídící centrum mysli. Myslet v jednotě sami se sebou nám pomáhají

Blokace se projevuje přízemními myšlenkami, zaměřením na materialismus a odmítáním duchovna.

PIGFACE

Nerovnováha - přecitlivělost, cítí se rychle zraněný a vykořisťovaný, drží se minulostí, má potíže s odpuštěním, má sklon k žárlivosti

Pozitivní - sebe osvobození přes odpuštění, stává se více nezávislým a sebevědomějším, řeší staré starosti a problémy, přebírá osobní odpovědnost za své myšlenky a činy

BUSH FUCHSIA

Nerovnováha - nedostatek sebedůvěry a sebeúcty, strach z vystoupení na veřejnosti, nervozita, slabý kontakt s vnitřním vedením, potažené s logickým myšlením, uvolňuje nahromaděné emoce

Pozitivní - posiluje intuici, minimalizuje stres, pomáhá naslouchat tělu, integruje mužský a ženský aspekt

Složení - alkohol 38%, voda, vibrační výtažek Bush Fuchsia, Pigface, 30 ml

390,00 Kč