Čakrové květové esence 5 čakra

Krční čakra má barvu modrou, je nazývána "ústa boží" a svoji funkci plní, když žijeme v osobní integritě. Témata 5. čakry nás vedou k vnímání toho, zda dokážeme vyjádřit sami sebe, své pocity a hájit své hranice. Schopnost otevřeně projevit svoji pravdu a žít v souladu s ní.

Bloky na páté čakře vedou k neschopnosti vyjádřit se a to jak po formální (vady řeči, nadměrná stydlivost) tak i obsahové stránce (neschopnost vyjádřit city, pocity a myšlenky, mluvit prázdně).

PLUMBAGO

Nerovnováha - potlačené pocity viny, bojím se být sám sebou, konflikty s členy rodiny, kolegy a přáteli

Pozitivní - zbavuje se emoční nerovnováhy, vitalita, důvěřujte sobě i ostatním, bude směle vyjadřovat a následovat své skutečné pocity


GUAVA

Nerovnováha - nadměrná aktivita, strach z vlastních schopností, nedostatek koncentrace, problémy s učením, snaha o dokonalost

Pozitivní - relax, odpočinek, rovnováha, vnitřní čistota, pozitivní postoj, který podporuje duchovní spojení, koncentrace, zmírnění aktivity

Složení - alkohol 38%, voda, vibrační výtažek Guava, Plumbago, 30 ml

390,00 Kč