Čakrové květové esence 4 čakra

Srdeční čakra má barvu zelenou, je centrem lásky, vyrovnanosti a klidu. Emoční léčení emočních otisků, nám zrcadlí 2. čakra v srdečním centru a otevírá nás jejich léčení skrze přijetí.

Blokace na srdeční čakře způsobují neschopnost lásku dávat i přijímat.

ANGELIKA

Nerovnováha - nedostatek důvěry, dezorientace, závislosti, strach z falešných duchovních učitelů, duchovní pocit viny

Pozitivní - osvobození mysli, přístup k vyššímu já a k božskému, otevírá se pro andělské energie, umožňuje hlubší meditaci a vnímání

LANTANA

Nerovnováha - roztržitost, člověk mnoha "tváří", necitlivost vůči ostatním, problémy s partnerstvím, přátelstvím nebo vztahem                                            Pozitivní - koncentrace k dosažení cílů, stává se tolerantní a otevřený ostatním, přizpůsobuje se novým situacím, učí se řešit překážky, které nelze změnit, kvalitnější vztahy a přátelství

390,00 Kč