Čakrové květové esence 3 čakra

Čakra solar plexu má barvu žlutou, je o našem vnitřním ohni, o vnímání osobní moci, o svobodné vůli a mentální jasnosti. 3. čakra nám zrcadlí (ne)úctu k sobě a tím i druhým, naše hranice a vnímání vlastní hodnoty. Stát sám za sebou, respektovat sám sebe a být otevřený k tématům

Bloky na třetí čakře způsobují neschopnost dosáhnout svých cílů, ztrátu odvahy a pocity porážky, až vytváření falešných představ a negativních myšlenek.

SILKY OAK

Nerovnováha - negativní myšlení, smutky, melancholie, pocit viny za minulé chyby, pocit jsem se ztracen

Pozitivní - pozitivní výhled, osvobození od sebe-destruktivních pocitů, odpouštění si za minulé chyby, posiluje sebe-lásku a lásku k ostatním


SUNSHINE

Nerovnováha - pesimismus, vidí jen temnotu, nedokáže se soustředit na současný okamžik, žije smutnou existencí,nemůže opustit minulost

Pozitivní - vlastní přijetí, pocit velké radosti, život se už nezdá být snesitelný, ale vzrušující, odvaha vytvořit něco nového bez uznání druhých

Složení - alkohol 38%, voda, vibrační výtažek Sunshine, Silky Oak, 30 ml

390,00 Kč