METODA EFT, RANÁ TRAUMATA

Energetická psychologie nebo také " akupunktura bez jehel " řeší psychické problémy pomocí poklepávání na akupunkturní body meridiánů. Naše nezpracované emoce, názory a traumata působí dál a ovládají náš život. 

Možná jste o pojmu energetická psychologie nikdy neslyšeli, možná že něco přece jen ano. Ráda bych tedy vysvětlila, co se pod pojmem energetická psychologie vlastně skrývá.

EFT je jednou z metod energetické psychologie, která spojuje východní prvky akupresury s psychologickým rozhovorem. Tato kombinace přináší rychlé hojení emočních zranění způsobené stresem nebo jinými traumatickými událostmi.

Životní energie proudí meridiány - uvolnění emocí pomocí poklepávání akupresurních bodů

Princip akupunktury i akupresury spočívá v čínské filosofii, že v těle člověka proudí životní energie (čchi). Tato energie proudí tzv. meridiány, což jsou dráhy, které spojují jednotlivé orgány, a na kterých se nacházejí akupunkturní (akupresurní) body.

Pro optimální zdraví člověka musí být tato energie v rovnováze. Pokud negativní emocí zablokujeme meridiánové dráhy, narušíme tok energie v našem těle. Tímto narušíme přirozenou samoléčebnou schopnost našeho těla.

Všichni máme ve svém životě nějaké bolestné zkušenosti. Ťukáním bodů na meridiánech dosáhneme oddělení bolestného pocitu (emoce) od konkrétní myšlenky. Minulost změnit nemůžeme, ale emoci k dané události ano. EFT terapie tudíž zabrání tomu, aby se tyto bolestné zkušenosti projevovaly jako trvalé blokády. Obnoví se narušený tok energie těla a nabudeme opět energetické rovnováhy. S tou přichází ruku v ruce harmonie a radost ze života.

Příklad - zbavení se negativních emocí díky akupresurního poklepávání

EFT ovšem pomáhá i v těch nejběžnějších životních situacích, které jsou spojeny s nějakou negativní emocí

EFT - neboli energetická psychologie je jednoduchá, bezpečná a účinná metoda uvolňující negativní emocionální napětí, fyzické potíže, mění omezující vzorce chování. 

EFT umí odstranit:

  • strachy všeho druhu (např. strach z vody, z výšek, z řízení auta, z cestování letadlem, metrem, strach z uzavřených prostor, z životních změn, z veřejného projevu)
  • fobie (např. z pavouků, z myší, z hmyzu všeobecně)
  • stres, úzkosti, pocity viny
  • nízké sebevědomí
  • potíže v partnerských a mezilidských vztazích (vztahy, komunikace s okolím, potíže v práci)
  • závislosti
  • potíže s otěhotněním (emoční příčina)
  • u dětí strachy a úzkosti spojené se školou a spolužáky, rodinné vztahy apod.

Metoda EFT v kombinaci s Metrix reimprinting, ochranná známka Mgr. S. Emmerlingová

  • rané trauma- prekoncepční, koncepční, prenatální, porodní - natální, postnatální