Léčení traumat pohledem kraniosakrálního ošetření

07.05.2022

Léčení traumatu pohledem kraniosakrální ošetření

Kraniosakrální ošetření je technika pro léčení traumatu pomocí lehkého doteku ve správné oblasti těla k usnadnění energetického uvolnění ze systému člověka. Existují membrány a pohyb tekutin v centrálním nervovém systému a kolem něj, které přebírají léčivé vlastnosti.

Ať už k traumatickým zážitkům dojde rychle nebo se vyvíjejí pomalu v průběhu času, mohou způsobit, že se život bude zdát nezvladatelný.

Traumatem můžeme nazvat prožitek, většinou negativní událost, která zanechá dopad na psychické i emocionální stabilitě člověka. Každý jsme individuální a jednu situaci bude každý člověk vnímat jinak, je vhodné nesnižovat jeho prožitek, pokud on vnímá situaci jako složitou nebo traumatickou. Můžeme mu, pomoci rozplést emoce a energie v tomto prožitku uvíznuté.

Naší základní reakcí na negativní zážitek je 1 ze 3 sebezáchovných reakcí - boj, útěk nebo zmrazení. Bez ohledu na to o jakou reakci se jedná, naše tělo je zaplaveno energií.

Jakmile hrozba pomine, v ideálním případě je tato energie naším tělem vybita a my se vrátíme do stavu homeostázy (rovnováhy nervového systému našeho těla).

Někdy se, ale energetická zátěž způsobena těžkou situací nedokáže náležitě vybít, uvízne, izoluje se a vytvoří to, čemu se říká energetický otisk. I když se tělo může přizpůsobit určité míře otisků a stresů, mnohdy energie i tělo člověka slábne a je unavené, objevují se příznaky bolesti, nespavost a emocionální stres.

Když je náš nervový systém přetížený, můžeme se hůře vypořádat s normálními výkyvy života - často přehnaně nebo nedostatečně reagujeme v emocionálních situacích. Také tato traumatem způsobená nerovnováha nervového systému našeho těla se může objevit později v jevu známém jako posttraumatická stresová porucha (PTSD).

Neuvolněné nebo nezpracované prožitky můžou zanechat člověka ve stavu vysoké bdělosti, kdy neočekávané podněty, jako jsou zvuky, pachy, podobná osoba nebo situace atd., mohou spustit "vzpomínku".

Tento emocionální stres je způsoben tím, že náš nervový systém je neustále ve vysoké pohotovosti. Když k tomu dojde, spustí se dominový efekt a uvede části našeho mozku do vysoké pohotovosti, což vede k tomu, že naše hlavové nervy jsou v pohotovosti, která se obvykle jeví, jako napjaté zatínání čelistí, napjaté krční svaly, mělké dýchání, zažívací potíže - to vše pramení z nerovnováhy hlavových nervů a špatné komunikace.

Energie, která se po traumatu nemůže vybít, zůstává v našem limbickém systému. Kraniosakrální ošetření může pomoci odstranit uvíznuté energetické cysty, podporuje obnovení rovnováhy a umožňuje celému systému napojit se na vitální síly života, které neustále oslovují tělo.

Kraniosakrální ošetření oslovuje tyto nefunkční nervové spoje, umožňuji tělu vrátit se do rovnováhy, zklidnit se, aby se orgány a svaly mohly začít znovu fungovat ve zdravém režimu.

Zmírňuje zúžení nervových cest a proudění mozkomíšního moku zlepšuje celý nervový systém. Pomáhá uvolnit energetický otisk psychického a emocionálního stresu, uvolňuje dlouho zadržované vzorce napětí a zanechává u většiny lidí okamžitý pocit zmírnění bolesti, hluboké relaxace a pocit soustředění.

Kraniosakrální ošetření je vhodné pro léčení traumatu, protože má emocionální povahu a kraniosakrální ošetření zprostředkovává to, čemu se říká somatické emoční uvolnění.

Somatické emoční uvolnění je technika mysli a těla, která také uvolňuje emoční trauma z těla.

 https://www.kvetovaterapieessencies.cz/l/somato-emocionalni-uvolneni/

Zatímco somatické prožívání si klade za cíl oslovit trauma sledováním pocitů v těle, primárně pomocí verbálních dovedností, kraniosakrální relaxace to dělá sledováním tekutin a zapojením paměti uchovávané v tkáních, tekutinách nebo kostech, aby se uložené trauma mohlo rozptýlit. 

                                                                                            Rychlý kontakt                                                                                               
Petra Fritsch 775 234 669, ulice Spojů 835, O-Poruba, pohybemrosteme@seznam.cz                 
FB petrafritsch                                                         
Všechna práva vyhrazena 2016    
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!