Kraniosakrální ošetření pro děti s neurovývojovými poruchami

08.05.2022

Kraniosakrální ošetření pro děti s neurovývojovými poruchami

Je ošetření lehkým dotekem, který podporuje centrální nervový systém, aby se tělo dítěte mohlo samo napravit a přirozeně se uzdravit. Centrální nervový systém, jako řídící centrum těla ovlivňuje všechny ostatní hlavní tělesné systémy a funkce.

Při porodu se miminku mohou zablokovat funkce mozku, což způsobuje problémy s mechanikou mozku. Proto problémy zde mohou způsobit širokou škálu smyslových, motorických nebo neurologických potíží.

Kraniosakrální ošetření podporuje rovnováhu v centrálním nervovém systému, konkrétně mezi sympatickou (boj nebo útěk) a parasympatickou (odpočinek a trávení) větví tím, že uvolňuje napětí v měkkých tkáních a tekutinách systému. Pokud je systém člověka ve stresu, nemůže zpomalit ani se uzdravit.

Kraniosakrální ošetření se úspěšně používá při léčbě poruch pozornosti (ADD) a poruchy Kraniosakrální terapie se zaměřuje na uvolnění všech blokád, které mohou být přítomny v centrálním nervovém systému a mozku, což umožňuje optimální úroveň funkce centrálního nervového systému.

Aby došlo k normální funkci, je zapotřebí více integrovaných drah v mozku, tak aby fungovaly v harmonii. U ADD a ADHD některé z těchto drah v mozku a CNS často fungují na abnormálně vysokých (hyperaktivních) nebo nízkých (hypoaktivních) úrovních.

Když se stres z tohoto narušeného toku tekutin uvolní, oblasti mozku, které byly nadměrně aktivní nebo nedostatečně aktivní, se mohou normalizovat. Tento životně důležitý fyziologický systém sahá od kostí lebky, obličeje a úst, které tvoří lebku, až po křížovou kost.

Je důležité, aby se tekutiny pohybovaly neomezeným způsobem po drahách centrálního nervového systému a mozku, aby oba fungovaly optimálně.

Krev a mozkomíšní mok transportují životně důležité a nezbytné prvky vyžadované buňkami a zároveň odstraňují škodlivé odpadní produkty.

Pokud dojde k omezení průtoku a buňky nejsou schopny přijímat to, co potřebují.

Kraniosakrální ošetření pomáhá tělu provádět biomechanické korekce nezbytné k tomu, aby mozek fungoval co nejlépe, může pomoci zmírnit ADD nebo ADHD, které mohou způsobit velké potíže v jakémkoli věku. Kraniosakrální ošetření může neurovývojové poruchy zlepšit nebo dokonce zcela zmírnit.

Praktici používají lehký tlak prstů na vybraných místech těla k řešení omezení v centrálním nervovém systému. Mohou mít ruce na stejném místě několik minut, dokud neucítí, že rytmus mozkomíšního moku reaguje a měkká tkáň se usazuje do zdravé polohy.

Uklidněním nervového systému a snížením zánětu může kraniosakrální ošetření podporovat regulaci emocí a chování a vést ke zlepšení rovnováhy mezi hlavou a tělem.

To je důvod, proč kraniosakrální praktici často pracují s dětmi, které mají speciální potřeby. Mezi děti, které mohou mít prospěch z kraniosakrálního ošetření, patří děti s problémy s CNS, neklidné děti, děti s projevy ADHD, poruchy autistického spektra, poruchy učení a emocionální problémy nebo problémy s chováním, špatná adaptace na změny, děti s traumatickými porodními procesy, při odmítání kojení, plačtivost dítěte a vývojově opožděný vývoj, děti s bolesti v kyčlích a nohou....

Děti s úzkostí, poruchami chování, učení a dalšími speciálními potřebami mohou mít kraniosakrální ošetření jako podpůrnou metodu, která jim - a potažmo celé rodině - pomáhá cítit se klidněji, lépe zvládat stres a schopnější seberegulace.

Kraniosakrální ošetření pro děti může trvat 20-60 minut v závislosti na toleranci a potřebě dítěte. Optimálním výsledkem krainosakrálního ošetření je harmonicky centrální nervový systém bez omezení.

Dítě může být ošetřeno u maminky nebo i při hře, zapojujeme plyšové zvířátka, kamínky, hudbu, aby dětem i maminkám bylo příjemně. 


                                                                                            Rychlý kontakt                                                                                               
Petra Fritsch 775 234 669, ulice Spojů 835, O-Poruba, pohybemrosteme@seznam.cz                 
FB petrafritsch                                                         
Všechna práva vyhrazena 2016    
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!