Co s tím dítětem je?

03.08.2022

Je vaše dítě bázlivé, bojácné, má svůj svět, málo komunikuje, nereaguje, straní se kolektivu nebo naopak je impulzivní, vzteklé a velmi aktivní?  Jste jako rodiče vyčerpání a říkáte si odkud se to bere a po kom to má? 

Vnímáte káravé pohledy okolí a máte pochybnosti zda jste dobrý rodič? Dostáváte rady typu "dělej už s ním už něco",  ale proboha co????, vždyť už máte vyzkoušeno vše, tiše počítáte do deseti, v duchu uvažujete jestli ho roztrhnout vejpůl nebo se usmívat, snažíte se vysvětlovat, nabízet možnosti a nic nezabírá? Dítě se i přes vaši trpělivost a laskavost stále bojí, pláče, vzteká a lítá jako splašené....        

                                              A co když, je za tím něco více? 

Co když, je dítě ovlivněno i minulostí svých rodičů a prarodičů?                                                                              Co když dítě zažilo stres v období prenatálního vývoje, co když v tomto období navnímalo neharmonické období v rodině - rodiče mezi sebou, rodiče a prarodiče a mnoho jiných vztahových vazeb a témat, se kterými se těhotné ženy i v tomto období setkávají a možná i více, na ně tyto témata tlačí?                            Co když se mají ukázat  rodové témata a nezpracované prožitky z dětství?                                                       Co když s vašimi dětmi přichází čas vystoupit ze vzorců přenášejících se z generace na generaci?      


CO KDYŽ DÍTĚ ZAŽILO

- rozhodování rodičů, zda je vhodná chvíle mít dítě, zda to zvládneme

- nepříjemný lékařský zákrok (odběr plodové vody)

- strach maminky z předchozí ztráty děťátka

- těžký příchod na svět - řízený porod, císařský řez a jiné

- separaci od maminky

- nepřijetí v rodině

Všechny tyto otisky, které si dítě nese, mohou mít vliv na chování dítěte, tyto děti hůře snáší změny, mají horší adaptaci na nové situace - nástup do školky, do školy, mají problémy se spánkem, objevují se noční můry, pomočování, mohou se objevit poruchy chování, učení, sociální a emocionální nezralost, vývojová dysfázie, mohou přetrvávat primární reflexy a mnoho jiného

DÍTĚ MŮŽE MÍT TYTO PROJEVY

 • Pokud dítě nereaguje dobře na hlasy
 • Pokud byl sluch zkontrolován a je v pořádku, ale dítě nereaguje, může mít problémy se sluchovým zpracováním. Když je sluch velmi citlivý a přetíží dítě, může zablokovat přicházející zvuk, protože je toho příliš mnoho. Stresující události mohly vést k tomu, že tento systém vypnul.
 • Navazuje velmi malý oční kontakt
 • Zrakový systém dítěte a jeho zrakové zpracování mohou být narušeny v důsledku nesprávného postavení kostí, v nichž jsou umístěny oči, emocionálních zážitků stresu v děloze, během porodu nebo jako novorozence, nebo jednoduše kvůli celkovému přetížení více systémů, což má za následek nízkou prioritu požadavků dítěte. sociální interakce.
 • Při dotyku se odtahuje, rozčiluje se nebo pláče
 • Dítě se může stáhnout, pokud má fyzické nepohodlí v určité oblasti, napětí v hlavě nebo páteři
 • Pohybuje se nebo odpočívá strnulým, napjatým způsobem, při vzteku se natahuj do oblouku
 • Udeří-li se  do hlavy
 • Neutišitelně křičí nebo pláče
 • Lebeční kosti hlavy a krku mohou dítě tlačit na míchu nebo bloudivý nerv. Porodní trauma nebo rozsáhlé lékařské procedury mohou vést k šoku drženému v dětském systému. Dnes již víme, že stres v prenatálním období může ovlivnit novorozence. Když dítě uvízne v šoku nebo traumatu, uchyluje se ke strategiím přežití, jako je boj, útěk nebo zamrznutí. Tyto stavy jsou poháněny strachem a adrenalinem. 
 • Pláče v extrémním nepohodlí při trávení, plynatosti nebo zadržuje stolici.
 • Špatné trávení a střevní problémy mohou vážně narušit sociální vývoj.
 • Toxíny mohou ovlivnit neurovývoj dítěte.
 • Smutek může postihnout dítě, které ztratilo sourozence, ať už ztráta proběhla v předchozím těhotenství, nebo v děloze . Dítě, které prodělalo život ohrožující stavy v děloze nebo při porodu, může být ve stresu. Pokud matka prochází stresem nebo zármutkem, může tento otisk nést i dítě. Dítě, které bylo adoptováno nebo svěřeno do pěstounské péče, mohlo zažít některé nebo mnohé z výše uvedených životních problémů, u těchto dětí, víme velmi málo o historií dítěte, dítě svůj příběh předává prostřednictvím gest, hry a pohybu.

A CO DÁL?

V každém věku dítěte, můžete začít hledat možnosti a terapie, které vás osloví, každé dítko je jiné, bude potřebovat individuální přístup, dle jeho věku, zralosti, povahy i momentální schopnosti udržet pozornost. Vždy je přínosem, když se do terapie zapojí i rodiče a začnou rozplétat vzorce chování a emocí z dětství, ale i takové, které jdou napříč generacemi. 

Vývojová pohybová terapie poskytuje dětem uvolnění raných traumat, inhibici primárních reflexů, senzoricko-motorickou integraci základních smyslových systémů, lepší adaptaci a mnoho jiného pro jeho plnohodnotný život. 


                                                                                            Rychlý kontakt                                                                                               
Petra Fritsch 775 234 669, ulice Spojů 835, O-Poruba, pohybemrosteme@seznam.cz                 
FB petrafritsch                                                         
Všechna práva vyhrazena 2016    
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!