Děti a pohyb

08.08.2022

Prostřednictvím vývojových pohybů děti propojují všechny své části a organizují své malé mozky.

V každém věku a fázi dítě přestavuje své schopnosti a staví na zvládnutých schopnostech dřívějšího vývoje. Děti se ve spirále vracejí k tématům vývoje, jako je vznikající pocit sebe sama, emoční inteligence, schopnosti učení a fyzická integrita.

S každým cyklem po spirále vývoje vaše dítě stojí na svých dřívějších, nižších úrovní zkušeností a vnitřní organizace. Jeho vlastní vnitřní organizace poskytuje matrici pro další kolo vývojových hybatelů, které ho odrazí do další úrovně.

Hrajte, abyste se učili

Děti milují pohyb a hra je pro vaše dítě prvním způsobem učení. Vývojové pohyby raného dětství vytvářejí mosty mezi tělem a myslí vašeho dítěte. Tyto nervové mosty jsou primárními články, které organizují její mozek. Během zážitků in utero a porodu, v prvním roce a v prvních letech školní docházky vaše dítě rozvíjí svůj mozek a tělo prostřednictvím vývojových pohybů.

Vývojové pohyby budují v mozku  dítěte neuronové sítě pro aktivaci pozornosti, namísto špatně organizovaných deficitů pozornosti. Tyto stejné pohyby organizují zrak, sluch a další smysly vašeho dítěte v prvních a nejzákladnějších činnostech zaměřených na školní zralost. Pomocí všech svých smyslů dítě najde vášeň pro učení v radostné hře . Děti se rády hýbou a vývojové pohyby jim mohou pomoci organizovat pozornost a emocionální rovnováhu.  Mnoho pohybů malých dětí je životně důležitých pro vývoj jejich mozku.